O'Hara Groen en Grondig
 O'HARA
 O´Hara Groen en Grondig
 Begrazing
 - foto's begrazing
 Boomklimmen
 - foto's boomvellen
 - foto's boomvellen 2
 Boomverzorging
 Extensief maaibeheer
 Hekwerken
 Skuddes
 Skuddes in de sneeuw
 Natuurbeheer
 Loonwerk
 Bijzondere projecten
 Contact
 Meer ...
Inleiding

Het landschappelijke onderhoud van een terrein kan gebeuren via verschillende methodes, afhankelijk van de uitgangspunten die gelden voor het beoogde onderhoud. Wanneer natuurbehoud of verantwoord natuurbeheer de inzet van het onderhoud is, dan speelt onder andere mee, het verkrijgen van een zo breed mogelijke flora en fauna, passend bij de ecologische omgeving van het terrein. Zonder het gehele terrein opnieuw in te richten is vaak het verschralen van een terrein het eerste middel om dit te bereiken. Ook bodemverschraling kan echter verkregen worden op verschillende manieren. De reguliere manier om de bodem te verschralen is Maaien en Afvoeren, maar of dit ook de beste methode is om meer variatie in de vegetatie te krijgen is maar zeer de vraag. Veel zaden worden tegelijk met het restmateriaal (gras) afgevoerd, en de weinige zaden die achterblijven vallen terplekke neer en laten zich moeilijk over het terrein verspreiden. Ook op de fauna heeft Maaien en Afvoeren een negatief effect, omdat het zeer abrupte veranderingen in een terrein teweegbrengt. Hierdoor zullen dieren en insecten vaak het terrein verlaten omdat zeer plotseling hun gehele leefgebied verandert, hun dekking (schuilplaats) vernietigd wordt en hun voedselbronnen verdwijnen. Bovendien heeft de bodemstructuur te lijden onder de insporing van de machines die gebruikt worden bij de maaiwerkzaamheden. Dit geldt met name na langdurige regenval en voor gebieden die van nature vochtig zijn.

Een hele andere reden waarom het begrazen in opkomst is, is het Jacobskruiskruid. Deze zeer giftige plant verschijnt steeds meer op verschraalde terreinen en bermen. Het bitter smakende Jacobskruiskruid wordt in zijn natuurlijke vorm niet door het vee gegeten, maar verliest zijn onaangename smaak nadat het kruid gedroogd is. Hierdoor vormt het, verwerkt in hooi, een gevaar voor de dieren. Een gevolg hiervan is dat het hooi van deze terreinen ongeschikt is voor gebruik als veevoeder en afgezet moet worden bij een afvalverwerker, waaraan aanzienlijke kosten verbonden zijn.

De medewerkers:
 • De honden:
  • Bas: slimme denker, vol humor (7)
  • Duncan: jonge onbenul, harde werker en mensengek (3 )

   Bas en Duncan zijn Border Collie’s en opgeleid om te werken met schapen. Ze kunnen helpen om schapen bijeen te drijven maar ook om ze te verplaatsen of om ze b.v. in een veewagen te drijven.

 • De schapen: ooien en rammen van het Skudderas

  Het Skuddeschaap behoort tot de zeldzame huisdierrassen. Het is een klein kortstaart schaap. De Skudde is een karaktervol, edel dier met de alertheid van de oude primitieve landrassen. De Skudde is teruggefokt in enkele dierentuinen met restbestanden uit het oorspronkelijke gebied. Momenteel zijn er in Europa weer ca. 1500 Skuddeschapen. Het is een zeer sober ras, en daardoor zeer geschikt voor begrazing omdat het niet kieskeurig is en b.v. ook distels eet en vogelkers.
  (zie ook WWW.Skudde.nl)